Máy tập cơ ngực trên SL7005

20.400.000

Máy tập cơ ngực trên SL7005

20.400.000