GHẾ TẬP ĐIỀU CHỈNH ĐA NĂNG INSIGHT PS016B

7.000.000

  • Ghế tập đa năng Insight PS016B Có thể luyện tập được nhiều bài tập khác nhau như. đẩy ngực giữa, ngực
    trên, đẩy vai, kéo xô với tạ dơn, tập tay truước, tay sau ..
  • 4 vị trí đệm ghế và 9 vị trí đệm lung
    để định vị chính xác.
  • Đệm ngồi điều chỉnh từ 0 đến 18 độ,
    trong khi đệm lưng điều chỉnh từ 0 đến 75 độ.
  • Chân cao su để bảo vệ sàn
GHẾ TẬP ĐIỀU CHỈNH ĐA NĂNG INSIGHT PS016B

7.000.000