GHẾ TẬP ĐIỀU CHỈNH ĐA NĂNG INSIGHT PS012

6.500.000

  • •Product Weight : 51 kg
  • •Overall Dimensions (L*W*H) : 1365*680*1290 mm
  • •Max. User Weight : 150 kg
  • Mã sản phẩm: PS012
GHẾ TẬP ĐIỀU CHỈNH ĐA NĂNG INSIGHT PS012

6.500.000