Ghế Tập Điều Chỉnh Đa Năng Impulse IF-FID

4.550.000

 • Ghế tập điều chỉnh đa năng PS – 037 của Bodystrong là một thiết bị luyện tập vô cùng tiện lợi cho phép điều
  chỉnh độ dốc của ghế: có thể nằm hoặc ngồi giúp cho người tập có thể tăng mức độ tác động vào nhóm cơ
  mong muốn nhằm mang lại hiệu quả tập luyện cao hơn.
 • Có thể luyện tập được nhiều bài tập khác nhau như. đẩy ngực giữa, ngực trên, đẩy vai, kéo xô với tạ dơn, tập
  tay trước, tay sau.
 • Ngoải ra ghề tập điều chỉnh đa năng Bodystrong PS – 0.37 cho phép gắn thêm phụ kiện tập tay trước và đá
  đùi của giúp đa dạng các bài tập
Ghế Tập Điều Chỉnh Đa Năng Impulse IF-FID

4.550.000