GHẾ TẬP ĐIỂU CHỈN ĐA NĂNG INSIGHT PS034

7.200.000

  • Ghế tập đa năng Insight PS034 là một thiết bị luyện tập vô cùng tiện lợi cho phép điều chỉnh độ dốc của ghế:
    có thể nằm hoặc ngồi giúp cho người tập có thể tăng mức độ tác động vào nhóm cơ mong muốn nhằm mang
    lại hiệu quả tập luyện cao hơn.
  • Ghế tập đa năng Insight PS034 Có thể luyện tập được nhiều bài tập khác nhau như: đẩy ngực giữa, ngực trên,
    đẩy vai, kéo xô với tạ dơn, tập tay trước, tay sau ..
GHẾ TẬP ĐIỂU CHỈN ĐA NĂNG INSIGHT PS034

7.200.000